> > >   OSTRAVA EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Memorandum města s DIAMEM a AVE CZ

vloženo: 06.02.2019           komentářů: 0

Memorandum by mělo Ostravě pomoci lépe dohlédnout na vymístění kalů

Město Ostrava po celou dobu konzistentně a principiálně usilovalo o dodržení původního termínu pro vymístění tzv. nadbilančních kalů z lokality po bývalé rafinérii Ostramo. V situaci, kdy již bylo zřejmé, že tento cíl nebude splněn, iniciovalo město přípravu memoranda se státním podnikem DIAMO a společností AVE CZ odpadové hospodářství se záměrem posílit postavení Ostravy v dalším procesu realizace této ekologické zakázky. Uzavření memoranda schválili v úterý 29. ledna ostravští radní, k podpisu všemi stranami došlo 31. ledna.

Ke změně původního smluvního termínu vymístění kalů z Ostravy z prosince 2018 na prosinec 2020 postupně vydaly souhlas všechny kompetentní orgány, mezi které ale nepatří město Ostrava. Krajský úřad Moravskoslezského kraje již v létě 2018 vydáním změny integrovaného povolení umožnil zhotoviteli zřízení mezideponie kalů přímo v areálu Lagun Ostramo. O tomto rozhodnutí bylo město pouze informováno, bez možnosti jej jakkoliv ovlivnit. Svůj souhlas se změnou původního prováděcího projektu poté připojily i ministerstva financí a životního prostředí. Na základě těchto stanovisek byla mezi zadavatelem zakázky, státním podnikem Diamo, a jejím zhotovitelem, společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. uzavřena nová realizační smlouva, která umožní skladování kalů a hlinek přímo v areálu po bývalé chemičce po dobu následujících dvou let. Nejpozději do té doby mají být všechny kaly i hlinky definitivně odvezeny z Ostravy.

„Ve chvíli, kdy již bylo evidentní, že náš dlouhodobý nesouhlas s jakýmkoliv prodlužováním termínů se míjí účinkem, zahájili jsme  intenzivní jednání se zadavatelem i zhotovitelem zakázky, abychom v nové situaci co nejlépe zabezpečili zájmy Ostravanů. Podařilo se nám vyjednat nejen zkrácení termínu v úpravě tzv. hlinek a zvýšený dohled města nad dalšími pracemi, ale také kompenzaci, která bude využita na ekologické projekty v našem městě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Obsahem memoranda je především závazek plynulého pokračování sanačních prací v lokalitě Laguny Ostramo, průběžného odvozu odpadu a bezpodmínečného dodržení nejzazšího termínu pro odvoz veškerých kalů, hlinek i tzv. nadsítného z území Ostravy nejpozději do 22. prosince 2020. Dalším závazkem je zkrácení termínu pro úpravu tzv. hlinek minimálně o 1 měsíc.

Podle memoranda bude vytvořen závazný časový harmonogram pro vymístění kalů i hlinek z lokality a ustaven monitorovací orgán dohlížející na jeho plnění. Memorandum dále obsahuje závazek kompenzačních opatření ve výši 15 milionů korun na environmentální akce města. Na projekty ke zlepšení životního prostředí v Ostravě, které budou realizovány v letech 2019 a 2020, přispěje DIAMO částkou 13 milionů a AVE 2 miliony korun. Tyto kompenzace mohou mít charakter finančního nebo i věcného plnění.

Aktivity města Ostravy proti prodlužování termínů sanace Lagun Ostramo:

Město vždy konzistentně požadovalo na pravidelných kontrolních dnech, aby byly veškeré práce prováděny ve smluvních termínech a byl dodržován harmonogram prací včetně termínu vymístění kalů z lokality Laguny Ostramo k 22. prosinci 2018.
Magistrát města Ostravy se obrátil 30. října 2018 na Ministerstvo životního prostředí a rovněž požadoval ukončení prací na úpravě a vymístění kalů ve smluvních termínech.
Město Ostrava se také obrátilo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje s žádostí o zařazení města Ostravy mezi účastníky řízení o změnách integrovaného povolení pro zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“, čemuž Krajský úřad nevyhověl.
Rada města se zabývala situací okolo prodlužování termínů odstranění nadbilančních kalů z Lagun Ostramo na zasedání rady města 27. listopadu 2018 a schválila znění dopisu adresovaného řediteli státního podniku Diamo, ve kterém požaduje, aby úprava a odvoz kalů z lagun byla provedena nejpozději v termínu podle platné smlouvy do 22. prosince 2018.
Primátor města se 7. ledna 2019 obrátil dopisem na předsedu vlády a žádal o úpravu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizace zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 s cílem posílení role obcí v celém procesu.

autor: Andrea Vojkovská

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

16.07.2019

Na zaměstnance není spoleh!
Tak to si zřejmě říká provozovatel jedné z restaurací v centru města, odkud dne 16.07.2019 servírka, která pracovala brigádně, vzala utrženou hotovost a po krátkém vzkazu, který na místě zanechala, provozovnu opustila. Muž byl tedy poučen, aby se po vyčíslení způsobené škody dostavil na Policii ČR a řešil zde protiprávní jednání teď již bývalé zaměstnankyně.

16.07.2019

Senior si se zlodějem hravě poradil
Dne 16.07.2019 zaslechla hlídka MP hlasitý křik na nástupišti dopravního terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. Rychle se proto přesunula na místo. Zde spatřili muže (65 let), který se vypořádával s o poznání mladším mužem (37 let). Jakmile senior spatřil strážníky, sdělil, že mu zadržený muž z tašky, která mu visela přes rameno, odcizil mobilní telefon. Naštěstí si počínání zloděje všiml a mobilní telefon mu z ruky vytrhl.

15.07.2019

Pomoci se doma žena nedovolala
Hodinu po půlnoci volala na linku 156 zoufalá seniorka (75 let). Operátorce sdělila, že se jí při cestě na toaletu zamotala hlava a ona upadla. Teď nemůže sama vstát. Leží na zemi a neví si rady. V bytě se sice nacházel její manžel, ale ten spal ve vedlejší místnosti, ale volání o pomoc jej nevzbudilo. Navíc manžel je invalidní, tak by stejně nebyl schopen potřebnou pomoc poskytnout. Strážníkům se naštěstí po několika pokusech bouchání a zvonění podařilo muže (79 let) vzbudit. Ten byt otevřel a strážníci tak mohli ženě pomoci vstát.

15.07.2019

Lup si odnášel v kufru a taškách
Bohužel pro něj to vzal přes zahradu oznamovatele.V ranních hodinách oznámil občan na linku 156, že se mu po pozemku pohybuje neznámý muž s kufrem a taškami. Uvedl jeho popis a směr, kterým se následně neznámý vydal. Podezřelý muž byl hlídkou spatřen na zastávce MHD, kde seděl a čekal v přístřešku. Zde bylo zjištěno, že obsahem příručních zavazadel byly vedle elektroniky a dalších věcí také dokumenty obsahující osobní údaje cizí osoby bydlící nedaleko místa prověřování.

10.07.2019

Muže napadli, vláčeli po zemi
Dne 10.07.2019 v ranních hodinách spatřil strážník zabezpečující obsluhu městského kamerového systému, jak dva muži v centru Ostravy fyzicky napadli dalšího muže. Toho následně uchopili za nohy a vláčeli jej po zemi a nakonec ho zase fyzicky napadli a okradli o finanční hotovost. Oba agresoři (20 a 21 let) byli strážníky zadrženi na základě udaného popisu.