> > >   OSTRAVA EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Vyhlášení konkursního řízení

vloženo: 13.11.2018           komentářů: 0

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada městského obvodu Slezská Ostrava na základě usnesení č. 5255/RMObM-Sle/1418/103 ze dne 17. 10. 2018 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky

Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace, s místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Pěší 66/1, 712 00 Ostrava-Muglinov.

Požadavky:
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
plná způsobilost k právním úkonům
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti školství
občanská a morální bezúhonnost

Písemně zašlete tyto náležitosti:
přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon a e-mail)
strukturovaný životopis zaměřený na odborné znalosti a dovednosti
čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, včetně časového vymezení
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k  vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)
čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
koncepci rozvoje školy (maximálně 3 strany formátu A4)

Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky: 1. 2. 2019
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele/ky: 6 let

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené včas (rozhodující je otisk podacího razítka níže uvedeného úřadu nebo provozovatele poštovních služeb) a doložené kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Přihlášku i další požadované náležitosti podejte nebo zašlete nejpozději do 19. 12. 2018 včetně na adresu:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Odbor školství a kultury, Těšínská 35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava.


Obálku označte nápisem: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ PĚŠÍ – NEOTVÍRAT

autor: Mgr. Petra Nitková vedoucí odboru

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

28.06.2019

Nudu zaháněli v obchodě
Nudu zaháněli v obchodě, událost bude šetřit „sociálka“ Tři nezletilí chlapci se vydali 28. května 2019 do prodejny v Ostravě-Zábřehu. Nešli zde však nakupovat, nýbrž dělat nepořádek. Jak později sami přiznali, důvod, proč prodejnu navštívili, byla nuda. Jejich počínáním vznikla škoda na zboží v celkové výši přibližně 350,- Kč. Poškodili deodoranty a rozbalili na prodejně potravinářské zboží.

01.06.2019

Pod vlivem boural
Poškozenou krajnici vozovky a dopravní značení zahlédla hlídka městské policie v sobotu 1. června 2019 po 3. hodině ranní v Ostravě-Slezské Ostravě u jedné ze zastávek městské hromadné dopravy. Od tohoto místa se po vozovce táhla skvrna provozních kapalin, která strážníky dovedla až ke značně poškozenému vozidlu, které v té době přijíždělo k jedné z nedalekých ulic. Ve vozidle se nacházel pouze řidič. Hlídka muže ztotožnila, kdy se ukázalo, že jde o 41letého Asiata.

29.05.2019

Používala velmi hrubých výrazů
Dopoledne 29. května 2019 byla hlídka vyslána na Ostravy-Moravské Ostravy, kde se žena marně domáhala vyplacení sociální podpory. Verbálně na zaměstnankyně úřadu útočila, křičela a zároveň rušila i jednání dalších zaměstnanců. Používala velmi hrubých výrazů, především vůči zaměstnankyni, která agresorce odmítla dávky přiznat z důvodu chybějících dokumentů. Kromě vulgarit také plivala.

25.05.2019

Opilý muž napadl strážníky
Opilá osoba obtěžující okolí. To byl důvod, proč v sobotu 25. května 2019 odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do Ostravy-Svinova. Na místě se na chodníku nacházel muž, který byl zjevně pod vlivem návykové látky. Ostatním kolemjdoucím vulgárně nadával a vyhrožoval. Dle oznamovatele se tak dělo již delší dobu. Muž odmítal spolupracovat i se strážníky. Ti mu následně naměřili přes 2,6 ‰ alkoholu v dechu.

20.05.2019

Sprejeři přistiženi při činu
Dne 20. května 2019 chvíli před půlnocí byli spatřeni strážníkem v Ostravě-Porubě v jednom z průchodů dva mladíci, kteří zde pokreslili stěny.Oba muže ve věku 19 let se podařilo dostihnout další hlídkou o několik metrů dál, podle popisu, který jim byl kolegou předán.